SIEA: Na výrobu zeleného vodíka je k dispozícii 15 miliónov eur


Dátum: 29.03.2022

Obrázok k aktualite SIEA: Na výrobu zeleného vodíka je k dispozícii 15 miliónov eur
Na výrobu "zeleného vodíka" je k dispozícii 15 miliónov eur. Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) vyhlásila výzvu na výstavbu zariadení na výrobu "zeleného vodíka" elektrolýzou s využitím obnoviteľných zdrojov energie, ktorá bude financovaná z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Žiadosti je možné podávať priebežne do vyčerpania alokácie.

Výzva má prispieť k dosiahnutiu klimatickej neutrality Európskej únie do roku 2050. Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku SIEA zverejnila 29. marca.

"Avizoval som vodíkovú jar, pretože naším cieľom je podporiť inovatívne vodíkové riešenia. Podporené projekty budú zamerané na výrobu vodíka výlučne s využitím elektriny z obnoviteľných zdrojov energie. Takýto vodík bude ďalej využitý v doprave a na energetické účely. Je to šanca významne pomôcť napríklad pri zavádzaní zelených alternatív k tradičným palivám. Ak sa vďaka podporeným projektom rozšíri sieť vodíkových čerpacích staníc, je to cesta, ako eliminovať emisie a zlepšiť ovzdušie, ale aj znížiť závislosť na fosílnych palivách vrátane ruského zemného plynu," uviedol generálny riaditeľ SIEA Peter Blaškovitš.

Výška nenávratného finančného príspevku je 60 % z celkových oprávnených výdavkov. Na jeden projekt je možné v rámci tejto výzvy získať príspevok maximálne šesť miliónov eur. O nenávratný finančný príspevok môžu požiadať fyzické alebo právnické osoby s oprávnením na podnikanie s minimálne trojročnou existenciou na trhu.

Oprávnené sú investičné projekty zariadení na výrobu vodíka elektrolýzou s využitím obnoviteľných zdrojov energie s podmienkou. Tá je, že na výrobu vodíka sa použije výlučne elektrická energia získaná zo zariadení, využívajúcich obnoviteľné zdroje energie vybudovaných v rámci projektu. Zároveň sa bude vyrobená elektrická energia prioritne využívať na výrobu vodíka.

Žiadosti je možné predkladať priebežne k termínom hodnotiacich kôl. Termín uzavretia prvého hodnotiaceho kola je stanovený na koniec apríla tohto roka. Následne budú projekty hodnotené v mesačných intervaloch.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu