Šesť cezhraničných mikroprojektov v PSK dostalo podporu


Dátum: 27.04.2021

Obrázok k aktualite Šesť cezhraničných mikroprojektov v PSK dostalo podporu
Prešovský samosprávny kraj (PSK) podpísal zmluvy s ďalšími úspešnými žiadateľmi o finančný príspevok pre individuálne mikroprojekty v cezhraničnom partnerstve s Karpatským euroregiónom v Poľsku. V rámci slovensko-poľskej spolupráce sa bude realizovať šesť mikroprojektov v celkovej hodnote viac ako 208.000 eur. Tri mikroprojekty sú zamerané na ochranu a rozvoj prírodného kultúrneho dedičstva a tri na vzdelávanie v pohraničí. TASR o tom informovala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová.

"Partnerstvo s naším poľským susedom je dlhodobo úspešné a má veľký význam. Európske štrukturálne fondy tomu len napomáhajú a prinášajú do vzájomných aktivít ešte viditeľnejšie benefity pre obe strany," uviedol v súvislosti s podpísaním zmlúv predseda PSK Milan Majerský.

Krajské múzeum v Prešove ako jediné uspelo v oboch prioritných osiach. V rámci mikroprojektu zameraného na ochranu a rozvoj prírodného kultúrneho dedičstva vytvorí prešovské múzeum v spolupráci s partnerským poľským múzeom v Rzeszowe virtuálnu prehliadku expozícií oboch múzeí. Výstavy a expozície plánujú múzeá obohatiť o lektorské sprievodné slovo formou zvukových nahrávok vo viacerých jazykových mutáciách. Novinka sa dotkne aj dvoch pobočiek Krajského múzea v Prešove, a to kaštieľa v Hanušovciach i Stropkove. V rámci rozvoja cezhraničného vzdelávania a celoživotného vzdelávania vytvoria obe múzeá reštaurátorskú dielňu.

 "Vzdelávať plánuje spoločne so svojím poľským partnerom aj Slovenský Červený kríž, územný spolok Svidník. Mikroprojekt je zameraný na osvojenie teoretických vedomostí o základných životných funkciách, o stavoch ohrozujúcich život a o zásadách poskytovania prvej pomoci," povedala Jeleňová.

Vzdelávacie aktivity čakajú aj samosprávu v meste Veľký Šariš. Hlavným cieľom mikroprojektu mesta je skvalitnenie cezhraničného profesijného a odborného vzdelávania prostredníctvom kurzov pre zamestnancov samospráv so zameraním na prácu online v období pandémie.

"Vďaka spolupráci s poľským partnerom pribudne v Slovenskom technickom múzeu – Múzeu Solivar interaktívne vybavenie expozície, ktoré bude podporené využitím e-produktov," priblížila Jeleňová.

Úspešné boli v Prešovskom kraji aj Lesy SR, štátny podnik, Odštepný závod Prešov. V rámci mikroprojektu zmodernizujú s poľským partnerom náučné chodníky Sigord a Tajch.

"Aktuálne PSK ako implementačná jednotka pre fond mikroprojektov od roku 2014 uzatvoril zmluvy pre realizáciu mikroprojektov v spolupráci s Karpatským euroregiónom v Poľsku v celkovej hodnote viac ako dva milióny eur," dodal Majerský s tým, že posledné zazmluvnené cezhraničné mikroprojekty by mali byť ukončené a zrealizované najneskôr do konca roka 2022.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu