Seniori v Revúcej môžu vďaka eurofondom žiť dôstojných priestoroch zariadenia Cilka


Dátum: 24.09.2018

Obrázok k aktualite Seniori v Revúcej môžu vďaka eurofondom žiť dôstojných priestoroch zariadenia Cilka
Obnovená budova zo 60. rokov minulého storočia, ktorej hrozilo zbúranie,  a poskytovanie kvalitnejších sociálnych služieb – to sú hlavné výsledky projektu: Zvýšenie kvality sociálnych služieb v meste Revúca prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie Zariadenia opatrovateľských služieb.
senior

Autor fotografie: Karol Žigo

Projekt realizovalo mesto Revúca za viac ako 1 300 000 eur z eurofondov  v období rokov 2010 – 2011 v rámci Regionálneho operačného programu Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately. Na budove vymenili okná aj strechu, budovu zateplili, zrekonštruovali rozvody kúrenia, vymenili podlahu, sociálne zariadenia, vybudovali bezbariérový výťah, izby nanovo zariadili.  Celý objekt je bezbariérový a vďaka rekonštrukcii sa zvýšila jeho  kapacita.
Otvorením tohto zariadenia sa skvalitní nielen pobyt našich klientov, ale aj pracovné prostredie pre našich zamestnancov. Zvykne sa hovoriť, že v živote robíme veľké veci. Ale nie, robíme malé veci s veľkou láskou. A tak vzniklo aj toto zariadenie,“ povedala pri odovzdávaní zrekonštruovanej Cilky vtedajšia starostka Revúcej Eva Cireňová.
 
Po rekonštrukcii je k dispozícii ubytovanie pre 18 imobilných osôb v rámci prízemia a pre 60 osôb schopných pohybu na prvom a druhom poschodí objektu. Na nové bývanie sa veľmi tešila aj  vtedy najstaršia obyvateľka zariadenia, 94-ročná Janka Sivičeková. "Veľmi je tu pekne, spokojná som," povedala babička.
Bezbariérový vstup a bezbariérovo riešená  celá budova umožňujú  bezproblémový pohyb klientov aj zamestnancov. V rámci prevádzky je poskytované stravovanie 4x denne, zdravotná a opatrovateľská starostlivosť a taktiež 2 x týždenne služby ošetrujúcej lekárky,  sociálna rehabilitácia a ďalšie služby ako upratovanie, pranie, žehlenie, nákupy  a  iné, podľa potrieb klientov. V Cilke je v súčasnosti  68 klientov, o pohodlie  ktorých sa starajú dve zdravotné sestry a 14 opatrovateliek. Priemerný vek klientov v zariadení bol 80 rokov. O opatrovateľské služby je veľký záujem, pretože zariadenie Cilka ja jediné svojho druhu v širokom okolí.
Mesto Revúca bolo aktívne v čerpaní eurofondov aj v ďalších rokoch -  v priebehu roka 2014 realizovalo  projekt Akadémia tretieho veku Revúca, ktorý bol financovaný z Európskeho sociálneho fondu, z operačného programu Vzdelávanie. Cieľom projektu bolo zvyšovanie kvality a dostupnosti vzdelávania pre seniorov so zameraním na zvýšenie ich vzdelanostnej úrovne a tiež zvýšenie miery ich sociálnej integrácie.
 
Prijímateľ: mesto Revúca
Operačný program:   Regionálny operačný program
 
Opatrenie:  Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately.
Cieľ projektu:  Zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb v sociálnej oblasti prostredníctvom celkovej obnovy budovy Zariadenia opatrovateľskej služby v Revúcej
Prínos projektu: zlepšenie stavebno-technického stavu objektu a jeho tepelných vlastností, jeho vybavenia a zariadenia a skvalitnenie poskytovania opatrovateľských služieb v regióne
Rozpočet projektu:   1 372 096, 32 eur
Zdroje EÚ:  1 303 491,50 eur
Zdroj podpory: Európsky fond regionálneho rozvoja
Realizácia projektu: 2010 – 2011
Zdroj info: TASR a revuca.skhttps://www.majgemer.sk/klienti-a-zamestnanci-zariadenia-opatrovatelskej-sluzby-cilka-v-revucej-dostali-k-vianociam-pekny-darcek
https://www.majgemer.sk/zariadenie-opatrovatelskej-sluzby-cilka-takmer-30-rokov-prevadzkuje-mesto-revuca
 

Skočiť na hlavné menu