Senica začína realizovať projekt revitalizácie, aký sa v meste ešte nerobil


Dátum: 07.01.2019

Obrázok k aktualite Senica začína realizovať projekt revitalizácie, aký sa v meste ešte nerobil
Mesto Senica odovzdalo v piatok (4.1.) stavenisko zhotoviteľovi stavby firme Hílek a spol. Senica, ktorá v pondelok 7. januára začne s revitalizáciou vnútroblokov na ulici S.Jurkoviča v mestskej časti Sotina.

Stavebná firma začne s oplotením staveniska a postupne s
demoláciou časti ihrísk a prvkov nachádzajúcich sa vo vnútroblokoch.
"Revitalizácia verejného priestranstva s plochou 10.256,85 metra
štvorcových a s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany
zelene má byť ukončená za osem mesiacov," uviedla hovorkyňa mesta.

Mesto získalo financie na revitalizáciu v rámci Integrovaného
regionálneho operačného programu Zlepšenie kvality života v regiónoch s
dôrazom na životné prostredie. "Celkové oprávnené výdavky na projekt sú
710.445,28 eura, z toho nenávratný finančný príspevok (NFP) predstavuje
674.923,02 eura. Rozdiel spolufinancuje mesto," doplnila Barošková.

Projekt zahŕňa výmenu starých detských ihrísk za nové kvalitné
certifikované zostavy, celkovú výmenu mestského mobiliára, nové chodníky
z liateho asfaltu a revitalizáciu zelene. Na ploche zostanú všetky
existujúce stromy, ku ktorým bude vysadených sedem ihličnanov a 23
listnatých stromov. "Vnútrobloky v bytových domoch postavené začiatkom
80. rokov 20. storočia boli až doteraz v pôvodnom stave, čomu zodpovedá
aj technický stav spevnených plôch, chodníkov a mestského mobiliára,"
informovala mestská hovorkyňa.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu