Seminár v Banskobystrickom kraji pre prijímateľov NFP k výzvam OPKZP-P04-SC431-2015-6 a OPKZP-P04-SC431-2017-19


Dátum: 09.02.2018

Obrázok k aktualite Seminár v Banskobystrickom kraji pre prijímateľov NFP k výzvam OPKZP-P04-SC431-2015-6 a OPKZP-P04-SC431-2017-19
Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia a Informačno-poradenské centrum pre EŠIF Banská Bystrica organizujú    dňa 09. februára  2018  Informačný seminár pre prijímateľov (Banská Bystrica) k výzvam na predkladanie žiadostí o nenávratný príspevok s kódmi OPKZP-P04-SC431-2015-6 a OPKZP-P04-SC431-2017-19.

Pozvánka bude zaslaná priamo prijímateľom, ktorí už majú  uzatvorené Zmluvy o NFP.

Skočiť na hlavné menu