Seminár v Banskej Bystrici k výzve, zameranej na podporu triedeného zberu komunálnych odpadov pre podnikateľské subjekty


Dátum: 21.06.2018

Obrázok k aktualite Seminár v Banskej Bystrici k výzve, zameranej na podporu triedeného zberu komunálnych odpadov pre podnikateľské subjekty

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre OP KŽP v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre EŠIF v Banskej Bystrici organizuje informačný seminár k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO1-SC111-2018-38 zameranej na podporu triedeného zberu komunálnych odpadov – pre podnikateľské subjekty podľa schémy štátnej pomoci (regionálna investičná pomoc)
 
Miesto:  Banská Bystrica, ČSA 26, Mestský úrad (Veľká sieň I.poschodie)
Termín:  21. jún 2018
Čas:         10:00

Prihlásiť sa môžete zaslaním informácie na e-mail: ipc@banskabystrica.sk najneskôr do 18.6.2018

Pozvánka


Skočiť na hlavné menu