Seminár pre žiadateľov/prijímateľov v Žilinskom kraji k štátnej a minimálnej pomoci


Dátum: 13.06.2018

Obrázok k aktualite Seminár  pre žiadateľov/prijímateľov v Žilinskom kraji k štátnej a minimálnej pomoci
Protimonopolný úrad SR v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre EŠIF v Žilinskom samosprávnom kraji si Vás dovoľujú pozvať na „Seminár k štátnej a minimálnej pomoci“.
Dátum: 
13. júna 2018 (streda) o 10:00 hod
Miesto: 
Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48
011 09 Žilina 

Účasť je potrebné potvrdiť zaslaním návratky najneskôr do 8. júna 2018, 12:00 hod. na e-mail: ipc@zilinskazupa.sk .

Pozvánka

Návratka

Skočiť na hlavné menu