Seminár pre žiadateľov k výzve, zameranej na vodozádržné opatrenia v Nitrianskom kraji


Dátum: 13.06.2018

Obrázok k aktualite Seminár pre žiadateľov k výzve, zameranej na vodozádržné opatrenia v Nitrianskom kraji
Informačno-poradenské centrum pre EŠIF NSK v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR ako Riadiacim orgánom pre Operačný program Kvalita životného prostredia v programovom období  2014 – 2020 Vás pozývajú na:

Informačný seminár k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO2-SC211-2018-40 zameranej na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (v intraviláne obcí)

Miesto konania:  Agroinštitút Nitra, Akademická 4, Nitra
Dátum: 13. jún 2018
Čas: 10:30 hod.

Pozvánka
Návratka
 
Skočiť na hlavné menu