Seminár „Práca v systéme ITMS2014+ verejná časť“ v Trnave


Dátum: 17.10.2018

Obrázok k aktualite Seminár „Práca v systéme ITMS2014+ verejná časť“ v Trnave

Informačno-poradenské centrum TTSK v spolupráci s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Vás pozývajú na odborný seminár „ Práca v systéme ITMS2014+ verejná časť „, ktorý sa uskutoční dňa 17. októbra 2018 na Úrade TTSK. Účasť na seminári je bezplatná.

Prihlásiť sa môžete najneskôr do 11. októbra 2018 na adrese ipc@trnava-vuc.sk.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Pozvánka a program


Skočiť na hlavné menu