Seminár „Odborná príprava a metodická podpora poskytovateľov v národnom projekte Kvalita sociálnych služieb“ v Žiline


Dátum: 02.12.2019

Informačno-poradenské centrum pre EŠIF v Žilinskom kraji v spolupráci s Implementačnou agentúrou MPSVR SR si Vás dovoľujú pozvať na seminár „Odborná príprava a metodická podpora poskytovateľov v národnom projekte Kvalita sociálnych služieb“.

Termín konania: 2. – 3. decembra 2019 od 8:30 do 17:00 hod.

Miesto konania: Klubovňa Úradu Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, 011 09

Kontakt: Viera.OcenasKacvinska@ia.gov.sk

Program seminára

Tešíme sa na Vašu účasť


Skočiť na hlavné menu