Seminár o regiónoch s uhlím v prechodnom období a regiónoch s intenzívnym využívaním uhlia


Dátum: 29.06.2020

Obrázok k aktualite  Seminár o regiónoch s uhlím v prechodnom období a regiónoch s intenzívnym využívaním uhlia
Európska komisia 29. júna uvedie na trh online platformu Just Transition Platform, na ktorej sa zúčastnia komisárka Elisa Ferreira a komisárka Kadri Simson. Na nasledujúci deň (30. júna) sa na špecializovanom stretnutí predstaví mechanizmus spravodlivého prechodu, v ktorom sa podrobne uvedie jeho účel a spôsoby, akými môže pomôcť regiónom, odvetviam a pracovníkom dosiahnuť spravodlivý prechod.

Po tomto virtuálnom týždni budú nasledovať Virtuálny týždeň Uhoľné regióny v prechodnom období, ktorý sa bude zaoberať otázkami, ktorým čelia konkrétne regióny uhlia, rašeliny a ropných bridlíc, a seminár zainteresovaných strán zameraný na regióny závislé od energeticky náročných odvetví od 1. do 3. júla.
 
Mechanizmus spravodlivého prechodu bol vyhlásený Európskou komisiou v januári 2020. Poskytne cielenú podporu regiónom a sektorom, ktoré sú najviac postihnuté prechodom k ekologickému hospodárstvu, a zaistí spravodlivý a spravodlivý prechod, ktorý nezostane nikto pozadu mobilizáciou na investície vo výške 160 miliárd EUR. V tejto súvislosti bude úlohou platformy spravodlivého prechodu poskytovať pomoc členským štátom pri uvoľňovaní podpory dostupnej prostredníctvom mechanizmu spravodlivého prechodu.

Platforma spravodlivého prechodu bude vychádzať z práce platformy pre prechodné regióny uhlia a ďalších zdrojov podpory v rámci Komisie s cieľom poskytnúť koherentný a integrovaný rámec spravodlivého prechodu. Pomoc bude k dispozícii prostredníctvom jediného prístupového bodu poskytujúceho informácie a znalosti o spravodlivom prechode, ako aj prostredníctvom komplexnej technickej a poradenskej podpory a zriadenia účelových databáz projektov a odborníkov.

Skočiť na hlavné menu