Seminár k výzvam operačného programu Ľudské zdroje v Košickom samosprávnom kraji


Dátum: 22.11.2017

Implementačná agentúra MPSVR SR v spolupráci s Informačno-poradenskom centrom pre EŠIF v Košickom samosprávnom kraji organizujú informačný seminár k výzvam :

  • OP ĽZ DOP 2017/4.1.1/01 – Zefektívnenie súčasných a zavedenie nových nástrojov za účelom zvýšenia aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením
  • OP ĽZ DOP 2017/3.2.1/01 – Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života (MRR)

Seminár sa uskutoční dňa 22.11.2017 v priestoroch Verejnej knižnice Janka Bocatia na Hviezdoslavovej 5 v Košiciach.

Účasť na seminári je potrebné nahlásiť na e-mailovej adrese vyzvy@ia.gov.sk.

Program seminára


Skočiť na hlavné menu