Seminár k VO projektov prioritnej osi 6 OP ĽZ v Prešovskom a Banskobystrickom kraji


Dátum: 30.05.2018

Obrázok k aktualite Seminár k VO projektov prioritnej osi 6 OP ĽZ v Prešovskom a Banskobystrickom kraji
Informačno-poradenské centrum pre EŠIF spoluorganizuje školenie „Odborný seminár k príprave a realizácii verejného obstarávania pri projektoch PO 6 operačného programu Ľudské zdroje“.
Termín konania:
30. mája 2018 Prešov od 8:30 do 14:30 vo veľkej zasadačke Úradu Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01  Prešov
8. júna 2018 Banská Bystrica od 10:00 do 16:00 vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Banskej Bystrici, Československej armády 26, 974 05  Banská Bystrica

Pozvánka
Skočiť na hlavné menu