Sektor akvakultúry by mal do roku 2027 dostať z eurofondov takmer 21,8 milióna eur


Dátum: 30.05.2022

Obrázok k aktualite Sektor akvakultúry by mal do roku 2027 dostať z eurofondov takmer 21,8 milióna eur

Sektor akvakultúry na Slovensku by mal do roku 2027 dostať z eurofondov takmer 21,8 milióna eur. Najväčší objem podpôr je smerovaný na podporu udržateľnej akvakultúry, hlavne podporu novovzniknutých subjektov a budovanie nových akvakultúrnych zariadení, modernizáciu existujúcich zariadení a zníženie energetickej náročnosti akvakultúrnych zariadení a na podporu spracovania rýb či aktivít na posilnenie konkurencieschopnosti a odolnosti spracovateľských podnikov. Uvádza sa to v Programe rybné hospodárstvo Slovenskej republiky na roky 2021 až 2027, ktorý rezort pôdohospodárstva predložil do pripomienkového konania.

Podpora by mala byť smerovaná na posilnenie konkurencieschopnosti akvakultúrnych subjektov, odolnosti a stability sektora, a to vytváraním lepších odbytových možností pre chovateľov a podporu vzdelávacích aktivít. Aktivity budú súvisieť s modernizáciou a výstavbou predajní rýb, priameho predaja s možnosťou úpravy produktov priamo na farme, on-line predaja, zavádzania nových akvakultúrnych druhov a rybích produktov či prepojenie sektora v rámci agroturistiky. Zabezpečené by mali byť aj doplnkové príjmy akvakultúrnych subjektov a to diverzifikáciou činností. Podporované aktivity by mali prispieť aj k zvýšeniu pridanej hodnoty produktov akvakultúry a zvýšeniu odbytovej kapacity sektora.

Sektor akvakultúry podľa agrorezortu dlhodobo stagnuje najmä v oblasti inovácií a zavádzaní nových technológií na zvyšovanie produkcie rýb, produktivity práce a bojuje aj s podfinancovaním a s absentujúcou podporou zo strany štátu. Hlavným cieľom programu je najmä podpora konkurencieschopnej a udržateľnej akvakultúry, zabezpečenie vysokej úrovne verejného zdravia a vytvorenie vyššej pridanej hodnoty produktov akvakultúry či zvýšenie povedomia o sektore akvakultúry.

Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu