Schwengová o CoFoE: Európa musí formovať svoju budúcnosť, aby to nerobili iní


Dátum: 07.05.2022

Obrázok k aktualite Schwengová o CoFoE: Európa musí formovať svoju budúcnosť, aby to nerobili iní
Európa musí formovať svoju budúcnosť sama, ak nechce, aby to robil niekto iný. To je hlavný odkaz predsedníčky Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV) Christy Schwengovej k ukončeniu Konferencie o budúcnosti Európy (CoFoE).

Šéfka EHSV, poradného orgánu Európskej únie, ktorý zastupuje zamestnávateľov, odborové zväzy a rôzne záujmové organizácie, vo svojim stanovisku z piatka pripomenula, že po roku    aktivít v rámci CoFoE, siedmych plenárnych zasadnutiach a účasti na 12 občianskych panelov, výbor môže urobiť "zúčtovanie" a skonštatovať, že sa urobil pozitívny krok pre participatívnu demokraciu.

"Konferencia o budúcnosti Európy umožnila bežným Európanom spolu s tvorcami politík predložiť 300 praktických odporúčaní zameraných na formovanie našej budúcnosti k lepšiemu," uviedla Schwengová v správe pre médiá.

Podľa jej slov konferencia dospela k záverom odrážajúcim bohaté diskusie a tieto závery následne schválili všetky zložky dozerajúce na priebeh CoFoE. Spresnila, že to dokazuje, že "Zjednotení v rozmanitosti" je viac než len slogan, "je to naša sila a záruka úspechu".

Šéfka EHSV zdôraznila, že s oficiálnym záverečným podujatím, ktoré je pripravené na 9. mája v Štrasburgu, je potrebné otvoriť aj novú kapitolu v procese konferencie.

"Návrhy občanov sú teraz v rukách vedúcich predstaviteľov EÚ a bude nevyhnutné prejsť od odporúčaní k hmatateľným výsledkom pre európskych zamestnávateľov, pracovníkov a občiansku spoločnosť ako celok," opísala situáciu.

Spresnila, že na dosiahnutie tohto cieľa a na zabezpečenie transparentnosti je potrebný nástroj, ktorý odsleduje napĺňanie uvedených očakávaní.

"Aj to je dôvod, prečo som od začiatku navrhovala vytvorenie informačného panela, ktorý umožní komukoľvek konzultovať zodpovedný orgán a zistiť aktuálny stav a harmonogram vykonávania opatrení. Pre participatívnu demokraciu je nevyhnutná transparentnosť, ako aj spravodlivá reprezentatívnosť," vysvetlila.

Podľa jej názoru Konferencia o budúcnosti Európy by mala pripraviť pôdu pre podobné iniciatívy v budúcnosti a vyjadrila presvedčenie, že z dlhodobého hľadiska by stály štruktúrovaný dialóg s občanmi založený na skúsenostiach z práve sa končiacej konferencie, a s EHSV ako inštitucionálnym sprostredkovateľom, pomohol udržať Európanov zapojených do formovania budúcnosti ich kontinentu.

"Európsky hospodársky a sociálny výbor bude rád pôsobiť ako sprostredkovateľ a garant aktivít v oblasti posilnenej participatívnej demokracie," odkázala Schwengová.

Zároveň zdôraznila, že očakávania, ktoré konferencia vyvolala medzi občanmi, súčasná medzinárodná situácia a budúce výzvy si vyžadujú, aby Európania boli proaktívni, iniciatívni a neodkázaní len reagovať na vznikajúce udalosti. "Európska únia nenájde zmenu, silu a odolnosť tým, že bude len reagovať na núdzové situácie. Európa sa musí vyvinúť zo šampióna v krízovom manažmente na majstra sveta vo formovaní budúcnosti. Stavajme na konferencii a zabezpečme, aby bola úspešná nielen teraz, ale najmä odteraz," zhodnotila situáciu.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu