• Schémy na podporu konkurencieschopnosti a rastu malých a stredných podnikov grantovou formou v znení dodatku č. 5


Dátum: 17.09.2020

Obrázok k aktualite •	Schémy na podporu konkurencieschopnosti a rastu malých a stredných podnikov grantovou formou v znení dodatku č. 5

Schéma na podporu konkurencieschopnosti a rastu malých a stredných podnikov grantovou formou je zameraná na podporu podnikania nových a začínajúcich, ako aj existujúcich malých a stredných podnikov. Cieľom schémy je najmä podpora rozbehu/rozšírenia podnikateľských aktivít, tvorby nových a inovovaných produktov, umiestňovania produktov na trh, marketingových aktivít, tvorby distribučných kanálov, zavádzania inovácií produkčného procesu, zavádzania nástrojov elektronického podnikania.

Schéma na podporu konkurencieschopnosti a rastu malých a stredných podnikov grantovou formou v znení dodatku č. 5


Skočiť na hlavné menu