Schéma štátnej pomoci - Nástroj rizikového kapitálu pre začínajúce podniky (Seed and Start up Capital) v znení Dodatku č. 1


Dátum: 19.12.2018

Obrázok k aktualite Schéma štátnej pomoci - Nástroj rizikového kapitálu pre začínajúce podniky (Seed and Start up Capital) v znení Dodatku č. 1
Schéma štátnej pomoci - Nástroj rizikového kapitálu pre začínajúce podniky (Seed and Start up Capital) v znení Dodatku č. 1
 

Schéma štátnej pomoci pre nástroj rizikového kapitálu pre začínajúce podniky - Seed and Start up Capital. Schéma má za cieľ vytvoriť za účasti finančných sprostredkovateľov, systém pomoci pre začínajúce podniky v Slovenskej republike. Pomoc začínajúcim podnikom je poskytovaná prostredníctvom finančných sprostredkovateľov z finančných príspevkov z operačného programu Výskum a inovácie prostredníctvom fondu fondov National Development Fund II., a. s.


Skočiť na hlavné menu