Schéma pomoci na podporu konkurencieschopnosti a rastu MSP grantovou formou v znení dodatku č. 3


Dátum: 01.04.2020

Obrázok k aktualite Schéma pomoci na podporu konkurencieschopnosti a rastu MSP grantovou formou v znení dodatku č. 3
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle www.opvai.sk  nasledujúci dokument:
 
  •         Schéma pomoci na podporu konkurencieschopnosti a rastu MSP grantovou formou v znení dodatku č. 3
https://www.opvai.sk/dokumenty/schemy/

Skočiť na hlavné menu