Schéma pomoci de minimis Portfóliová záruka prvej straty v oblasti výskumu, vývoja a inovácií - FLPG v znení Dodatku č. 1


Dátum: 19.12.2018

Obrázok k aktualite Schéma pomoci de minimis Portfóliová záruka prvej straty v oblasti výskumu, vývoja a inovácií - FLPG v znení Dodatku č. 1

Schéma pomoci de minimis Portfóliová záruka prvej straty v oblasti výskumu, vývoja a inovácií – FLPG. Schéma má za cieľ vytvoriť za účasti finančných sprostredkovateľov systém pomoci pre mikro, malé a stredné podniky (MSP) v oblasti výskumu, vývoja a inovácií v Slovenskej republike. Finančným sprostredkovateľom sú poskytované záruky na úvery pre MSP, čo prináša zvýhodnenie podmienok financovania pre MSP.  Pomoc podľa tejto schémy je poskytovaná prostredníctvom finančných sprostredkovateľov z finančných príspevkov z operačného programu Výskum a Inovácie prostredníctvom fondu fondov National Development Fund II., a. s.

Schéma pomoci de minimis Portfóliová záruka prvej straty v oblasti výskumu, vývoja a inovácií - FLPG v znení Dodatku č. 1


Skočiť na hlavné menu