Schéma na podporu zvyšovania inovačnej výkonnosti podnikateľských subjektov a klastrov v znení dodatku č. 3 (DM - 10/2017)


Dátum: 28.08.2020

Obrázok k aktualite Schéma na podporu zvyšovania inovačnej výkonnosti podnikateľských subjektov a klastrov v znení dodatku č. 3 (DM - 10/2017)
Text:
Schéma na podporu zvyšovania inovačnej výkonnosti podnikateľských subjektov a klastrov. Cieľom pomoci de minimis poskytovanej podľa tejto schémy je zvýšenie inovačnej výkonnosti ekonomiky Slovenskej republiky najmä prostredníctvom poskytovania teritoriálne dostupných, adresných a komplexných poradenských služieb v oblasti inovácií pre hlavných aktérov inovácií realizovaných v praxi, a to podniky a klastrové zoskupenia.
Schéma na podporu zvyšovania inovačnej výkonnosti podnikateľských subjektov a klastrov (schéma pomoci de minimis) v znení dodatku č. 3

Skočiť na hlavné menu