 Schéma na podporu zapájania mikro, malých a stredných podnikov do programov Európskej únie v znení dodatku č. 2


Dátum: 03.07.2020

Obrázok k aktualite 	Schéma na podporu zapájania mikro, malých a stredných podnikov do programov Európskej únie v znení dodatku č. 2

Schéma na podporu zapájania mikro, malých a stredných podnikov do programov Európskej únie. Predmetom tejto schémy je poskytovanie pomoci de minimis s cieľom podporiť zapájanie mikro, malých a stredných podnikov do programov Európskej únie.

Schéma na podporu zapájania mikro, malých a stredných podnikov do programov Európskej únie v znení dodatku č. 2


Skočiť na hlavné menu