 Schéma na podporu sieťovania podnikov v znení dodatku č. 1


Dátum: 03.07.2020

Obrázok k aktualite 	Schéma na podporu sieťovania podnikov v znení dodatku č. 1
Predmetom tejto schémy je podpora sieťovania podnikov prostredníctvom realizácie projektov zameraných na zefektívnenie činnosti a rozvoj klastrových organizácií, podporu ich inovačného potenciálu, vzájomnej spolupráce a internacionalizácie.

Schéma na podporu sieťovania podnikov v znení dodatku č. 1
Skočiť na hlavné menu