Schéma na podporu rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovenskuvznení dodatku č.2


Dátum: 29.07.2019

Obrázok k aktualite Schéma na podporu rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovenskuvznení dodatku č.2
Schéma na podporu kreatívneho priemyslu v SR. Predmetom tejto schémy je poskytovanie pomoci de minimis, a to:
 
  • formou bezplatného poradenstva, cieľom ktorého je vytvoriť podmienky pre podporu tvorby nových obchodných modelov a sieťovania mikro-, malých a stredných podnikov pôsobiacich v kreatívnom priemysle,
     
  • formou kreatívnych voucherov zameraných na podporu stimulácie inovačného procesu prostredníctvom spolupráce mikro-, malých a stredných podnikov s aktérmi kreatívneho priemyslu, využitím výstupov kreatívneho priemyslu za účelom zlepšenia konkurencieschopnosti mikro-, malých a stredných podnikov.
Schéma na podporu kreatívneho priemyslu v SR v znení dodatku č. 2
 

Skočiť na hlavné menu