Schéma na podporu rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku v znení dodatku č. 4


Dátum: 13.07.2020

Obrázok k aktualite Schéma na podporu rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku v znení dodatku č. 4
Predmetom tejto schémy je poskytovanie pomoci de minimis, a to:
  • formou bezplatného poradenstva, cieľom ktorého je vytvoriť podmienky pre podporu tvorby nových obchodných modelov a sieťovania mikro-, malých a stredných podnikov pôsobiacich v kreatívnom priemysle,
  • formou kreatívnych voucherov zameraných na podporu stimulácie inovačného procesu prostredníctvom spolupráce mikro-, malých a stredných podnikov s aktérmi kreatívneho priemyslu, využitím výstupov kreatívneho priemyslu za účelom zlepšenia konkurencieschopnosti mikro-, malých a stredných podnikov.
  • Schéma na podporu kreatívneho priemyslu v SR v znení dodatku č. 4

Skočiť na hlavné menu