 Schéma na podporu malého a stredného podnikania v SR v znení dodatku č. 3


Dátum: 17.08.2020

Obrázok k aktualite 	Schéma na podporu malého a stredného podnikania v SR v znení dodatku č. 3

Schéma na podporu malého a stredného podnikania v SR (schéma pomoci de minimis). Cieľom pomoci je podporiť začínajúce a existujúce MSP prostredníctvom komponentov schémy, ktoré umožnia prijímateľovi získať prístup k poznatkom a skúsenostiam s podnikaním a umožnia rásť a rozšíriť podnikanie na území Slovenskej republiky, na Jednotnom trhu EÚ či trhoch tretích krajín pre zvýšenie ich konkurencieschopnosti a možnosti rastu na trhu.


Skočiť na hlavné menu