• Schéma na podporu malého a stredného podnikania v SR (schéma pomoci de minimis) v znení dodatku č. 4


Dátum: 01.10.2021

Obrázok k aktualite •	Schéma na podporu malého a stredného podnikania v SR (schéma pomoci de minimis) v znení dodatku č. 4

Schéma na podporu malého a stredného podnikania v SR (schéma pomoci de minimis). Cieľom pomoci je podporiť začínajúce a existujúce MSP prostredníctvom komponentov schémy, ktoré umožnia prijímateľovi získať prístup k poznatkom a skúsenostiam s podnikaním a umožnia rásť a rozšíriť podnikanie na území Slovenskej republiky, na Jednotnom trhu EÚ či trhoch tretích krajín pre zvýšenie ich konkurencieschopnosti a možnosti rastu na trhu.

Schéma na podporu malého a stredného podnikania v SR (schéma pomoci de minimis) v znení dodatku č. 4

Skočiť na hlavné menu