Schéma na podporu kreatívneho priemyslu v SR


Dátum: 25.01.2018

Obrázok k aktualite Schéma na podporu kreatívneho priemyslu v SR

 Predmetom tejto schémy je poskytovanie pomoci de minimis, a to:

  • formou bezplatného poradenstva, cieľom ktorého je vytvoriť podmienky pre podporu tvorby nových obchodných modelov a sieťovania mikro-, malých a stredných podnikov pôsobiacich v kreatívnom priemysle,
  • formou kreatívnych voucherov zameraných na podporu stimulácie inovačného procesu prostredníctvom spolupráce mikro-, malých a stredných podnikov s aktérmi kreatívneho priemyslu, využitím výstupov kreatívneho priemyslu za účelom zlepšenia konkurencieschopnosti mikro-, malých a stredných podnikov.

Skočiť na hlavné menu