SAV vyhlásila verejné obstarávanie na superpočítač za viac ako 3,6 milióna eur


Dátum: 05.08.2021

Obrázok k aktualite SAV vyhlásila verejné obstarávanie na superpočítač za viac ako 3,6 milióna eur
Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied (CSČ SAV) vyhlásilo verejné obstarávanie na superpočítač v hodnote 3,6 milióna eur bez DPH. Informovala o tom hovorkyňa SAV Katarína Gáliková. Superpočítač bude súčasťou Národného kompetenčného centra (NCC) pre vysokovýkonné počítanie (HPC) a financovaný bude zo štrukturálnych fondov Európskej únie (EÚ). Výkon novej vysokovýkonnej výpočtovej infraštruktúry budú môcť využiť nielen odborníci z akademického prostredia, ale aj z verejnej a súkromnej sféry. Používatelia by mohli mať prístup do novej HPC infraštruktúry v prvej polovici roka 2022. Prístupy bude udeľovať CSČ SAV.

Riaditeľ CSČ SAV Lukáš Demovič uviedol, že nový HPC systém počíta s niekoľkonásobným navýšením aktuálneho výpočtového výkonu. „Superpočítač ako celok bude postavený modulárne za použitia najnovších technológií z oblasti HPC hardvéru a sietí. Samozrejme nebude chýbať ani centralizovaná správa a monitoring prevádzky systému. CSČ SAV plánuje spustiť do prevádzky aj nové služby na zjednodušenie prístupu používateľov, ako aj samotného používania výpočtových zdrojov superpočítača,“ priblížil.

Galíková vysvetlila, že po uplynutí aktuálnej 60 dňovej lehoty na predkladanie návrhov a ich vyhodnotení bude dokumentácia predložená na kontrolu Ministerstvu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a Úradu pre verejné obstarávanie. Projekt Národné kompetenčné centrum pre vysokovýkonné počítanie je financovaný z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Cieľom programu je podpora rôznych sektorov podnikania na Slovensku s dôrazom na malé a stredné podniky a zvyšovanie ich inovačného potenciálu vytvorením platformy na efektívnu adopciu a využívanie HPC+ technológií súlade s prioritami definovanými v Digitálnej stratégii Slovenska. Prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ chce SAV použiť na technické zabezpečenie Národného kompetenčného centra, teda na nákup HPC systému.

Zdroj:SITA


Skočiť na hlavné menu