Samosprávy musia byť plnohodnotnými partnermi pri rozdeľovaní eurofondov


Dátum: 14.10.2021

Obrázok k aktualite Samosprávy musia byť plnohodnotnými partnermi pri rozdeľovaní eurofondov
Do procesu rozhodovania o prerozdeľovaní eurofondov je potrebné zahrnúť aj regióny, mestá a obce, ktorých hlasy treba počúvať. Samosprávy musia byť plnohodnotnými partnermi. Zároveň je potrebné zjednodušiť a urýchliť čerpanie eurofondov. Vyhlásil to predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba na 146. plenárnom zasadnutí Európskeho výboru regiónov v Bruseli.  

"Samosprávy musia byť plnohodnotnými partnermi za rokovacím stolom. Vidím to aj na príklade Bratislavského kraja, ktorý v súčasnosti bojuje za adekvátnu alokáciu v novom programovom období. Regiónu umožní čeliť hlavným štrukturálnym problémom," skonštatoval Droba.

Pri adresovaní problematiky zapájania regiónov do prípravy partnerských dohôd a operačných programov sa stal "hlasom" celej Európy. Poukázal na problémy pri zapájaní regiónov a miest do prípravy kľúčových strategických dokumentov kohéznej politiky. Opakovane upozornil na potrebu vytvárať úzke partnerstvá medzi všetkými aktérmi na národnej či európskej úrovni. Tie sú podľa neho kľúčovým predpokladom pre efektívne nastavenie nového programového obdobia a "pretavujú princíp subsidiarity, pilier Európskej únie, do praxe," podotkol Droba.

Zdôraznil tiež potrebu nového implementačného mechanizmu pre jednoduchšie a rýchlejšie čerpanie eurofondov. Založený má byť na integrovanej územnej stratégii, ktorá definuje hlavné výzvy územia bez ohľadu na kompetenčnú príslušnosť. Pripomenul tiež, že politika súdržnosti, ako hlavný investičný nástroj EÚ, je predovšetkým zameraná na zmenšovanie hospodárskych, sociálnych a územných rozdielov medzi regiónmi EÚ a riešenie ich štrukturálnych výziev. Je tiež nevyhnutné posilňovať analytické kapacity v samospráve, zlepšiť zber dát na regionálnej úrovni a posilniť integrovaný prístup.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu