Šaľa: Radnica pripravuje obnovu vnútrobloku na Vlčanskej a Budovateľskej ulici


Dátum: 01.02.2022

Obrázok k aktualite Šaľa: Radnica pripravuje obnovu vnútrobloku na Vlčanskej a Budovateľskej ulici
Mesto Šaľa pripravuje revitalizáciu priestorov v obytnom vnútrobloku na Vlčanskej a Budovateľskej ulici. Celkové náklady na projekt presahujú sumu 836.000 eur. Podstatnú časť z nich chce radnica získať formou dotácie z Integrovaného regionálneho operačného programu. Takmer 42.000 eur má tvoriť spolufinancovanie z mestského rozpočtu.

Cieľom projektu je revitalizácia vnútrobloku a jeho prislúchajúcich plôch. „Plánovaná je rekonštrukcia priestorov na odpočinok a relax, obnova verejnej zelene a tiež mestského i parkového mobiliáru,“ informoval magistrát. Plánovaná je tiež rekonštrukcia chodníkov a trás pre peších i obnova detského ihriska.

Podľa mestského úradu sa v rámci projektu počíta aj s integráciou moderných technológií a ich využívanie pri voľnočasových aktivitách a oddychu. Radnica sa chce tiež zamerať na zmiernenie dosahov klimatických zmien. „Pôjde o zachytávanie vody formou vsakovacích prvkov, zvyšovanie podielu zelene a používanie priepustnejších spevnených plôch a chodníkov,“ vysvetlil mestský úrad.

Vo vnútrobloku medzi Vlčanskou a Budovateľskou ulicou má po realizácii projektu pribudnúť nová zeleň, okrasné živé ploty, vlhkomilné bylinné spoločenstvo a moderné detské ihrisko. „Do projektu je aktívne zahrnutá artézska studňa, ktorá bude koncepčne využitá a spojená s vybudovaním vodnej cesty medzi plochami určenými na oddych a relax a plochami na pohybové aktivity detí,“ pripomenul magistrát.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu