Šahy: Nový projekt umožní mestu vyzbierať viac triedeného komunálneho odpadu


Dátum: 05.06.2023

Obrázok k aktualite Šahy: Nový projekt umožní mestu vyzbierať viac triedeného komunálneho odpadu
Mesto Šahy pripravuje projekt na zvýšenie kapacity triedeného zberu komunálneho odpadu. Ako informovala radnica, celkové náklady naň presiahnu sumu 201.000 eur.

Podstatnú časť projektu chce mesto financovať z operačného programu Kvalita životného prostredia
. Mestskí poslanci už podanie žiadosti o dotáciu schválili. "Mesto Šahy sa na projekte bude podieľať spolufinancovaním sumou 10.062,76 eura a financovaním neoprávnených výdavkov do výšky 4044,76 eura," uviedol mestský úrad.

Ako pripomenul, hlavným cieľom projektu je nákup techniky, ktorá umožní zvýšiť objem zberu komunálneho odpadu. "Celkovo sa pre Technické služby mesta Šahy nakúpi šesť kusov techniky. Pôjde napríklad o zberné vozidlo, prívesný štiepkovač, nakladač či veľkoobjemový kontajner," doplnila radnica.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu