SABINOV: Slovenská správa ciest pripravuje rekonštrukciu mosta za takmer 1,3 milióna eur


Dátum: 13.12.2021

Obrázok k aktualite SABINOV: Slovenská správa ciest pripravuje rekonštrukciu mosta za takmer 1,3 milióna eur

Most na ceste I. triedy I/68 v Sabinove čaká rekonštrukcia. Slovenská správa ciest vyhlásila výzvu na predkladanie ponúk na realizáciu tejto zákazky, ktorej celková predpokladaná hodnota je viac ako 1,07 milióna eur bez DPH (1,28 milióna eur s DPH). Stavba je spolufinancovaná z fondov Európskej únie. Práce na moste majú trvať osem mesiacov. Lehota na predkladanie ponúk je do pondelka 20. decembra.

Ako vyplýva z predložených dokumentov k verejnému obstarávaniu, rekonštrukcia sa týka mosta na ceste I. triedy v interviláne mesta Sabinov. Most cez železničnú vlečku do firmy Sanas bol postavený v roku 1973 a v súčasnosti je v nevyhovujúcom stave. Po hlavnej prehliadke mosta, ktorá sa uskutočnila v roku 2016, bol stavebný stav mosta vyhodnotený ako havarijný, teda v siedmom stupni. Súčasne v predmetnom mieste súvisiaci úsek cesty vykazuje zosuv svahu cestného telesa. Cieľom stavby sú stavebné úpravy na moste a priľahlých úsekov cesty pred a za mostom. Celková dĺžka úpravy cesty nachádzajúcej sa na dôležitom cestnom ťahu je 255 metrov.

Rekonštrukcia má za cieľ odstrániť nevyhovujúci stav, a tým zvýšiť plynulosť a bezpečnosť dopravy v tomto úseku. Práce pozostávajú z rekonštrukcie hornej stavby mostného zvršku, nosnej konštrukcie a príslušenstva mosta, sanácie spodnej stavby (opôr) a úpravy okolia mosta. Rekonštrukcia cesty zahŕňa výmenu celej konštrukcie vozovky, jej frézovanie a nový kryt. Súčasťou je úprava chodníka a osadenie nového zábradlia, dosypanie nespevnených zemných krajníc do požadovaného sklonu a výmena a doplnenie záchytných bezpečnostných zariadení. Svah bude opevnený z prefabrikovaných prvkov s kamenným lícom, komunikáciu odvodnia pomocou uličných vpustov. Na záver obnovia vodorovné dopravné značenie.

Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu