S výstavbou TIOP Vrakuňa v Bratislave sa začne 23. októbra


Dátum: 16.10.2023

Obrázok k aktualite S výstavbou TIOP Vrakuňa v Bratislave sa začne 23. októbra
S výstavbou terminálu integrovanej osobnej prepravy (TIOP) Vrakuňa v Bratislave, ktorý sa bude nachádzať blízko súčasného obratiska trolejbusov a autobusov na Dolných honoch, sa začne 23. októbra. Práce by mali trvať do druhého kvartálu 2024. Pre TASR to uviedla riaditeľka odboru komunikácie a marketingu Železníc SR Ria Feik Achbergerová. V súčasnosti sa realizujú prípravné práce.

"Stavba sa navrhuje realizovať z dôvodu lepšej obslužnosti územia verejnou dopravou. Účelom je zabezpečiť pre cestujúcich bezpečné a komfortné využitie železničnej dopravy v novej lokalite," skonštatovala Feik Achbergerová. Výstavba tohto terminálu by mala byť o niečo jednoduchšia ako pri iných, keďže ide o jednokoľajovú železničnú trať. Nástupište novej železničnej zastávky bude umiestnené na jestvujúcom železničnom telese. Traťová koľaj je v danom úseku smerovo priama, výškovo na násype približne 1,5 metra nad okolitým terénom. V rámci projektu je najprv potrebné spevniť terén. Súvisieť s tým bude koľajová výluka, ktorá bude prebiehať 45 dní, teda do 6. decembra. Následne sa pristúpi k samotnej výstavbe terminálu, ktorá potrvá do druhého kvartálu 2024. Počas týchto prác vlaky premávať budú. S výstavbou terminálu sa malo začať pôvodne skôr, ukončená mala byť do konca tohto roka. "K posunu začiatku výstavby TIOP Vrakuňa prišlo pre povolenia, ktoré súviseli s vyzískaním pozemkov," poznamenala Feik Achbergerová.

Čo sa týka financovania, projekt je zaradený do operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Cena za dielo je vo výške 3,9 milióna eur. Zhotoviteľom je TTS Grade. Na budúci rok je plánovaný začiatok výstavby TIOP Lamačská brána, ktorý chcú železnice vybudovať na dvojkoľajnej železničnej trati medzi Lamačom a Devínskou Novou Vsou. Zmluvná cena je vo výške viac ako 7,8 milióna eur (bez DPH). Vzniknúť má integrovaná zastávka pre železnice, MHD, cyklistov i peších, ktorá bude bezbariérová. Nástupiská budú vybudované pri jestvujúcich traťových koľajach číslo 1 a 2, pričom návrh nástupiska pri koľaji č. 1 zohľadňuje požiadavku na výhľadové dobudovanie ďalšej, tretej traťovej koľaje. Zastávka bude sprístupnená z plánovanej predĺženej Saratovskej ulice z oboch strán trate schodišťami a výťahmi. Pribudne tiež samoobslužný terminál na nákup lístkov, informačný i kamerový systém, hlasový výstup pre nevidiacich či osvetlenie. Chýbať nebude ani prístrešok so stojanmi na odkladanie bicyklov. Základnou úlohou TIOP je umožniť cestujúcim v rámci integrovaného dopravného systému bezproblémový a rýchly prestup z prostriedkov koľajovej dopravy na MHD a opačne. Respektíve umožniť prestup medzi viacerými dopravnými druhmi a presmerovanie ostatných dopravných módov na železničnú dopravu.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu