RTVS slávnostne otvorila už tretie kreatívne centrum ARTÉNA


Dátum: 24.04.2024

Obrázok k aktualite RTVS slávnostne otvorila už tretie kreatívne centrum ARTÉNA
Na Slovensku postupne otvárajú svoje brány Kreatívne centrá ARTÉNA. RTVS počas troch rokov budovala svoje kreatívne centrá v Bratislave, Banskej Bystrici a v Košiciach a práve košické centrum, v utorok 23. apríla 2024, sprístupnilo svoje priestory a spustilo aktivity a podujatia pre svojich členov. Vybudovanie kreatívnych centier RTVS umožnilo poskytnutie nenávratného finančného príspevku z eurofondov - Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), prioritnej osi 3 Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch, ktorá je v gescii ministerstva kultúry. 

Po Banskej Bystrici a Bratislave RTVS slávnostne otvorila ďalšie Kreatívne centrum – ARTÉNA, tentoraz v Košiciach. Týmto projektom RTVS prispieva k rozvoju kultúry a kreativity na Slovensku a napĺňa tak svoj cieľ stať sa lídrom v prinášaní trendov, inovácií a modernizácii audiovizuálneho prostredia na Slovensku. Tento projekt vznikol vďaka príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja s cieľom stimulovania podpory zamestnanosti a tvorby nových pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle. Otvorením košického kreatívneho centra RTVS pokračuje v realizácii projektu, ktorý bol spustený v roku 2019. Slávnostného otvorenia sa zúčastnili generálny riaditeľ RTVS Ľuboš Machaj a 1. štátny tajomník Ministerstva kultúry Mário Maruška. Medzi pozvanými hosťami boli aj členovia akademickej obce z partnerských univerzít s ktorými má RTVS podpísané Memorandá o spolupráci. Za TUKE to bol prorektor pre rozvoj a vonkajšie vzťahy Rastislav Ručinský a za UPJŠ prorektorka pre interdisciplinárne vzdelávanie a inovácie Renáta Orosová. Pozvanie prijali aj členovia manažmentu RTVS , zástupcovia miestnej samosprávy a odborníci z audiovizuálnej oblasti. Pozvaným hosťom sa prihovoril aj generálny riaditeľ RTVS Ľuboš Machaj, ktorý zdôraznil prínos kreatívnych centier pre slovenský kultúrny a kreatívny priemysel slovami: „Verím, že aj Kreatívne centrum v Košiciach, rovnako ako v Bratislave a v Banskej Bystrici, sa stane miestom, ktoré bude akcelerovať kreatívny potenciál celého regiónu“. Kreatívne centrum ARTÉNA odprezentovalo dňa 23.apríla pozvaným hosťom zrekonštruované priestory, v ktorých sa nachádzajú špičkovo vybavené audiovizuálne pracoviská zamerané na vzdelávanie, prácu a experimentovanie s najmodernejšími technológiami v audiovizuálnej oblasti. KC ARTÉNA Košice bude disponovať Multimediálnou miestnosťou – kinom, coworkingom s deviatimi pracoviskami. Štyrmi strižňami, color gradingom a plne funkčným televíznym štúdiom s vlastnou réžiou aj s réžiou zvuku. Už teraz sa pripravujú podujatia, ktoré ponúknu záujemcom pracujúcim v kultúrnom a kreatívnom priemysle, ako aj širokej verejnosti priestor na vzdelávanie a kreatívnu tvorbu na najmodernejších technických zariadeniach akými momentálne okrem KC RTVS v Banskej Bystrici, v Bratislave a v Košiciach v takomto rozsahu na Slovensku nikto nedisponuje. Všetko o činnosti KC Arténa a pripravovaných podujatiach, workshopoch, ale aj vzdelávacích programoch nájdete na www.rtvs.sk.
Skočiť na hlavné menu