Rozšírenie separovaného zberu odpadu v obci Čaklov - 2.etapa


Dátum: 12.11.2021

Obrázok k aktualite Rozšírenie separovaného zberu odpadu v obci Čaklov - 2.etapa
Caklov (2)
Názov: Rozšírenie separovaného zberu odpadu v obci Čaklov - 2.etapa
Krátky popis: Cieľom projektu bolo zefektívnenie odpadového hospodárstva prostredníctvom nákupu strojno-technologického vybavenia (vozidlo so strojným vybavením: nosič kontajnerov, dvojnápravový tandemový náves s trojstranným vyklápaním, dvojité bočnice a malá nápravová váha) a rôznych druhov kontajnerov.
Prijímateľ:  Obec Čaklov
Celkové oprávnené náklady projektu:  230 202,19 €
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu:   218 692,08 EUR
Vlastné zdroje:   11 510,11 EUR
Operačný program:  OP KŽP
Doba realizácie projektu: 08/2020 - 03/2021 (7 mesiacov)
 

Skočiť na hlavné menu