Rozpočet EÚ na rok 2022 sa zameria na urýchlenie obnovy a transformácie Európy


Dátum: 08.06.2021

Obrázok k aktualite Rozpočet EÚ na rok 2022 sa zameria na urýchlenie obnovy a transformácie Európy

Európska komisia dnes navrhla rozpočet EÚ na rok 2022 vo výške 167,8 miliardy eur, ktorý má byť doplnený o približne 143,5 miliardy eur vo forme grantov v rámci nástroja NextGenerationEU. Synergie medzi rozpočtom a nástrojom umožnia zmobilizovať značné investície na podporu hospodárskej obnovy, zabezpečenie udržateľnosti a vytváranie pracovných miest. Rozpočet bude uprednostňovať zelené a digitálne výdavky, aby bola Európa odolnejšia a pripravená na budúcnosť. Rozpočet odráža politické priority Európy. Návrh rozpočtu na rok 2022 je súčasťou dlhodobého rozpočtu Únie a jeho cieľom je premeniť priority Únie na konkrétne ročné ciele.

Podrobnosti:

Tlačová správa

Otázky a odpovede


Skočiť na hlavné menu