Rokovanie na zlepšenie eurofondov v Banskej Bystrici


Dátum: 31.03.2019

Obrázok k aktualite Rokovanie na zlepšenie eurofondov v Banskej Bystrici
Okrem informačnej a poradenskej činnosti spolupracujú informačno-poradenské centrá aj v oblasti znižovania administratívnej záťaže pri implementácii eurofondov. V priestoroch informačno-poradenského centra pre Banskobystrický kraj sa dňa 8. februára 2019 konalo rokovanie zástupcov Centrálneho koordinačného orgánu a zástupcov miest a obcí v rámci kraja. Predmetom rokovania bolo spoločne hľadať opatrenia na zníženia administratívnej záťaže a byrokracie v procese implementácie eurofondov.
Stretnutie sa uskutočnilo v nadväznosti na závery kontrolného dňa vicepremiéra Richarda Rašiho na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, na ktorom sa vicepremiér a ministerka Matečná zhodli na potrebe organizovania spoločných „okrúhlych stolov“ so zástupcami samospráv, aby sme spoločnými silami hľadali nové opatrenia ako zjednodušiť existujúci systém implementácie. Obce a mestá sú totiž kľúčovými partnermi v procese implementácie eurofondov a zo strany štátnych orgánov je preto nevyhnutné vytvoriť čo najjednoduchšie prostredie na prístup obcí a miest k týmto finančným prostriedkom.
Sme radi, že na túto iniciatívu pozitívne reagovali viacerí zástupcovia samospráv Banskobystrického kraja. Na predmetnom rokovaní sa zúčastnili zástupcovia šiestich samosprávnych subjektov s bohatými skúsenosťami s implementáciou projektov spolufinancovaných z fondov EÚ. Rokovanie viedli zástupcovia odboru metodiky a koordinácie subjektov, ktorí sú zodpovední za tvorbu a aktualizáciu Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov na roky 2014 – 2020.
Išlo o prvé stretnutie a Centrálny koordinačný orgán bude v spolupráci s informačno-poradenskými centrami iniciovať ďalšie expertné pracovné skupiny aj v ďalších krajoch Slovenska, ktoré budú zložené zo zástupcov štátnej správy a územnej samosprávy, s cieľom hľadať a zavádzať  nové opatrenia na zjednodušenie implementácie a uľahčenie prístupu k eurofondom.

Okrem informačnej a poradenskej činnosti spolupracujú informačno-poradenské centrá aj v oblasti znižovania administratívnej záťaže pri implementácii eurofondov. V priestoroch informačno-poradenského centra pre Banskobystrický kraj sa dňa 8. februára 2019 konalo rokovanie zástupcov Centrálneho koordinačného orgánu a zástupcov miest a obcí v rámci kraja. Predmetom rokovania bolo spoločne hľadať opatrenia na zníženia administratívnej záťaže a byrokracie v procese implementácie eurofondov.

Stretnutie sa uskutočnilo v nadväznosti na závery kontrolného dňa vicepremiéra Richarda Rašiho na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, na ktorom sa vicepremiér a ministerka Matečná zhodli na potrebe organizovania spoločných „okrúhlych stolov“ so zástupcami samospráv, aby sme spoločnými silami hľadali nové opatrenia ako zjednodušiť existujúci systém implementácie. Obce a mestá sú totiž kľúčovými partnermi v procese implementácie eurofondov a zo strany štátnych orgánov je preto nevyhnutné vytvoriť čo najjednoduchšie prostredie na prístup obcí a miest k týmto finančným prostriedkom.
Sme radi, že na túto iniciatívu pozitívne reagovali viacerí zástupcovia samospráv Banskobystrického kraja. Na predmetnom rokovaní sa zúčastnili zástupcovia šiestich samosprávnych subjektov s bohatými skúsenosťami s implementáciou projektov spolufinancovaných z fondov EÚ. Rokovanie viedli zástupcovia odboru metodiky a koordinácie subjektov, ktorí sú zodpovední za tvorbu a aktualizáciu Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov na roky 2014 – 2020.
Išlo o prvé stretnutie a Centrálny koordinačný orgán bude v spolupráci s informačno-poradenskými centrami iniciovať ďalšie expertné pracovné skupiny aj v ďalších krajoch Slovenska, ktoré budú zložené zo zástupcov štátnej správy a územnej samosprávy, s cieľom hľadať a zavádzať  nové opatrenia na zjednodušenie implementácie a uľahčenie prístupu k eurofondom.

vanie na zlepšenie eurofondov v Banskej Bystrici


Skočiť na hlavné menu