Rodinné poradne pomáhajú ľuďom s konfliktami, vzťahmi a výchovou


Dátum: 10.11.2022

Obrázok k aktualite Rodinné poradne pomáhajú ľuďom s konfliktami, vzťahmi a výchovou
Rodiny trápia vzťahy, výchovné problémy, či zvládanie rozvodu, páry trápia konflikty a komunikačné problémy. Jednotlivcov sužujú najmä osobné emocionálne problémy. Vyplýva to z informácií prípadov rodinných poradní, ktoré od apríla tohto roku fungujú v piatich mestách na Slovensku. Rodinné poradne v Nových Zámkoch, Trnave, Žiline, Košiciach a v Humennom poskytli bezplatné a anonymné poradensko-psychologické služby už vyše päťsto individuálnym klientom a ich rodinám.

Odbornú pomoc v rodinných poradniach poskytujú psychológovia, sociálni pracovníci, ale aj profesionáli z radov právnikov a pedagógov. Od otvorenia prvých pobočiek v apríli tohto roku poskytli poradenstvo už viac ako päťstovke klientov pri dodržaní princípov profesijnej etiky a mlčanlivosti. Vďaka dobre nastavenej multidisciplinárnej spolupráci dokážu odborníci vhodne analyzovať problémy a potreby jednotlivých klientov a vypracovať účinný postup ich riešenia.

 "V pomerne krátkom čase sme takto pomohli stovkám ľudí s rodinnými, vzťahovými, osobnými problémami. Som úprimne presvedčený, že v mnohých prípadoch sme takto odvrátili ďalšiu eskaláciu problému, a s tým súvisiace ťažké následky, ktoré mohli klientom spôsobiť. Rodinné poradne tak ukazujú, ako zásadne a úspešne rezort posilňuje preventívny rozmer svojho pôsobenia. Okrem tejto pomoci sme získali cenné skúsenosti zo života slovenských domácností, ktoré nám pomôžu ďalej a lepšie pomáhať ľuďom," uviedol v tejto súvislosti minister práce Milan Krajniak.

Okrem problémov v manželstve, medzi členmi rodiny a v ďalších medziľudských vzťahoch ľuďom dokážu pomôcť aj s praktickými záležitosťami ako je podanie návrhu na výživné, úpravy styku s maloletými či pomoc v bytových otázkach. Účelom poradenstva je tiež problémom predchádzať, a teda vytvoriť systém prevencie možných duševných chorôb.

Mestá pre rodinné poradne ministerstvo vyberalo s dôrazom na veľkosť a najmä na nedostupnosť týchto služieb. Medzi bariéry v poskytovaní poradenských služieb patrila finančná stránka, fyzická dostupnosť ako aj čakacie lehoty. Rodinné poradne môže navštíviť každý, kto cíti, že potrebuje pomôcť, o pomoc sa uchádza z vlastného rozhodnutia a odborné poradenstvo mu je nedostupné o. i. aj z finančných dôvodov. V špecifických prípadoch (napr. pri klientovi so zdravotným znevýhodnením) môžu okrem osobného rozhovoru, komunikovať aj prostredníctvom telekomunikačných zariadení.

Okrem vytvorenia piatich pilotných rodinných poradní je súčasťou projektu aj vytvorenie štandardov pre rodinné poradenstvo a identifikácia oblastí pre zlepšovanie ich služieb. Národný projekt Rodinné poradne – poradensko-psychologické služby pre jednotlivcov, páry a rodiny je realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Realizáciu projektu zabezpečuje Inštitút pre výskum práce a rodiny v spolupráci s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny. V budúcnosti rezort práce počíta s rozšírením bezplatných rodinných poradní do všetkých kútov Slovenska, aby boli služby psychologického poradenstva dostupné každému.

Viac informácií nájdete aj na www.rodinneporadne.sk alebo https://ivpr.gov.sk/narodny-projekt-rodinne-poradne-poradensko-psychologicke-sluzby-pre-jednotlivcov-pary-a-rodiny/ .

Rodinné poradne spolupracujú s bezplatnými dlhovými poradňami. Tie špecificky pomáhajú všetkým, ktorí sa ocitli v ťažkej finančnej situácii. Na Slovensku je už fungujúca sieť 46 bezplatných poradní v každom meste s pôsobnosťou úradov práce.

Viac na www.pomahamedlznikom.sk.

Skočiť na hlavné menu