Roboty, 3D tlačiareň, 3D dizajn aj modelovanie – seminár k implementácii nadnárodných programov s technologickými novinkami


Dátum: 09.01.2018

Obrázok k aktualite Roboty, 3D tlačiareň, 3D dizajn aj modelovanie – seminár k implementácii nadnárodných programov s technologickými novinkami
Seminár pre realizátorov nadnárodných programov bude zameraný na predchádzanie chýb pri vykazovaní výdavkov a verejnom obstarávaní

 

V utorok 9. januára 2018 sa o 10.00 h v Hoteli Bôrik v Bratislave uskutoční Seminár k implementácii programov Interreg Dunajský nadnárodný program 2014 – 2020 a Interreg Stredná Európa 2014 – 2020, ktorý pre realizátorov projektov organizuje Úrad vlády SR ako Národný kontaktný bod. Zameraný bude na predchádzanie chýb pri vykazovaní výdavkov a realizovaní verejného obstarávania. Zaujímavou súčasťou podujatia bude prezentácia úspešných projektov, ktoré v rámci nadnárodných programov realizuje Centrum vedecko-technických informácií SR. Prvým z nich je projekt EcoInn Danube, ktorého cieľom je posilnenie spolupráce inovátorov ponúkajúcich riešenia v oblasti ekologicky orientovaných inovácií, najmä energetickej efektívnosti prostredníctvom aktivít, ktoré podporujú zhromažďovanie dopytu a ponuky nápadov na ekoinovácie, napr. aj v rámci platforiem www.ecoinnovative.eu, letných škôl, inovačných fór a workshopov, ktoré sa zameriavajú na inovácie napríklad pre zvyšovanie efektívnosti firmy, jej výroby, prevádzky a pod. s cieľom zapojiť do riešenia problémov a prinášania nových prístupov aj slovenské vysoké školy. Viac informácií na: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/ecoinn-danube.

Druhým je projekt FabLabnet, v rámci ktorého detašované oddelenie Centra vedecko-technických informácií SR – Fablab - vytvorilo dielňu s najnovšími technologickými zariadeniami vrátane 3D tlačiarne či laserovej rezačky, elektronickej konštrukcie atď., v ktorej si svoje nápady na podnikanie alebo vedecký výskum môže otestovať široká verejnosť, najmä však študenti. Podstatou projektu je doslova priniesť koncept kreatívnych dielní existujúcim aj budúcim inovátorom v rámci strednej Európy a spájať tieto dielne či laboratóriá na medzinárodnej úrovni. Partnermi projektu sú vedecké, rozvojové aj podnikateľské organizácie v Taliansku, Maďarsku, Česku, Slovinsku, Chorvátsku, Rakúsku, Nemecku a Poľsku. Dielne typu Fablab sú inšpirované skúsenosťami z MIT Boston.

Dôkazom zmysluplnosti existencie takýchto laboratórií je aj úspech študentov z gymnázia Spojenej školy sv. Františka z Assisi v Bratislave, ktorí vďaka prístupu k 3D technológiám vyvinuli napríklad aj futbalových robotických hráčov a zúčastnili sa s nimi na Majstrovstvách sveta v robotickom futbale v Nemecku (2016) a v Japonsku (2017). Viac informácií na http://www.interreg-central.eu/Content.Node/FabLabNet.html; http://www.cvtisr.sk/buxus/docs//Projekty/FabLabNet/FINAL_sk_preklad_FabLabNet_Policy_paper.pdf .

Činnosť technologickej dielne Fablab ako aj roboti hrajúci futbal budú súčasťou utorkového programu seminára.

V Slovenskej republike je v rámci nadnárodných programov realizovaných 68 projektov, v ktorých je zapojených celkom 98 slovenských partnerov.

Vstup médií na podujatie je voľný.

www.danube.vlada.gov.sk

Skočiť na hlavné menu