Roadshow po stredných a stredných odborných školách pokračuje


Dátum: 01.12.2015

Obrázok k aktualite Roadshow po stredných a stredných odborných školách pokračuje
Tento týždeň sa Roadshow 2015 Úradu vlády SR presunula do dvoch gymnázií v Banskej Bystrici. V stredu a štvrtok  zavíta aj  na Strednú odbornú školu na Košickej 20 a Gymnázium na Konštantínovej 2 v Prešove.  Aj regionálne konferencie sa budú konať v týchto dvoch mestách:  v Banskej Bystrici v utorok v hoteli Dixon a v Prešovev stredu  v hoteli Dukla, vždy so začiatkom o 8.30.  

Uplynulý týždeň Roadshow 2015 zavítala na dve stredné školy v Košiciach, ktoré takisto mali skúsenosti z čerpaním finančnej pomoci z prostriedkov Európskej únie. Ďalších vyše 50 študentov úspešne zvládlo vstupné testy o Európskej únii či prezentáciu o štrukturálnych fondoch, ktorú pripravili odborníci a lektori z Úradu vlády SR. Každý študent napísal slohovú prácu, v ktorej mohol vyjadriť svoje postrehy, skúsenosti a názory týkajúce sa eurofondov. Ich práce budú vyhodnotené koncom januára 2016, autori najlepších prác môžu získať tablety, mobily, fotoaparáty či audioprehrávače. Diskutovalo sa najmä o konkrétnych príkladoch  realizovaných projektov priamo v ich meste či regióne, zaujímavé boli aj kritické postrehy študentov.

V Košiciach sa v štvrtok 26.novembra od 8.30 h v hoteli Hilton uskutočnila aj jedna z regionálnych konferencií. Konferencie sú obsahovo zamerané na prezentáciu nového programového obdobia 2014-2020. Zástupcovia jednotlivých riadiacich orgánov predstavili strategické a programové dokumenty, aj jednotlivé operačné programy. Aj tu bola súčasťou aktivity putovná  výstava fotografií spolu s multimediálnou prezentáciou zameranou na výsledky úspešne implementovaných projektov končiaceho programového obdobia 2007-2013.
  
Tohoročná Roadshow po stredných a stredných odborných školách sa v ôsmich krajských mestách Slovenska 2015 uskutočňuje v mesiacoch november a december. Do podujatia sú zapojení študenti tretích ročníkov aj prostredníctvom písania slohovej práce na tému: Ako pomohli eurofondy môjmu regiónu. Organizátorom podujatia, ktorého cieľom je pozitívne ovplyvnenie stavu a vývoja implementácie prostriedkov zo štrukturálnych fondov na Slovensku, je Úrad vlády Slovenskej republiky ako Centrálny koordinačný orgán programovania, implementácie, monitorovania a hodnotenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v Slovenskej republike.
Skočiť na hlavné menu