Roadshow 2018 Úradu vlády SR sa skončila. Súťaž sa začína!


Dátum: 15.10.2018

Obrázok k aktualite Roadshow 2018 Úradu vlády SR sa skončila. Súťaž sa začína!
V piatok sa na dvoch stredných školách vo Veľkých Kapušanoch skončila úvodná časť súťaže  Roadshow 2018, ktorú pripravil a realizuje Úrad vlády SR pre študentov stredných škôl s cieľom priblížiť mladým ľuďom tematiku podpory eurofondov a inšpirovať ich v príprave konkrétneho projektového zámeru, s ktorým môžu vyhrať zaujímavé ceny tak pre seba, ako aj pre školu, ktorú navštevujú.
taivnica1
Minulý týždeň lektori Úradu vlády SR zavítali do viacerých miest a škôl – Krupiny, Banskej Štiavnice, Banskej Bystrice, Zvolena, Jelšavy, Rožňavy,  Spišskej Novej Vsi, Krompách  a  Veľkých Kapušian Lektori navštívili 20 miest  na Slovensku a 30 škôl. Prednášok sa zúčastnilo 900 študentov!

Podujatie pozostávalo z informačného stretnutia a prezentácie, počas ktorej majú študenti možnosť oboznámiť s princípmi čerpania fondov, ako aj s konkrétnymi informáciami o operačných programoch. Lektori Úradu vlády SR vysvetlili súťažné zadanie, teda ako vypracovať vlastný a originálny projektový zámer.

Študenti, ako aj pedagógovia sa o tematiku eurofondov veľmi živo zaujímajú. V diskusii zaznievali zaujímavé konkrétne nápady študentov, analýza už realizovaných projektov v ich blízkom okolí či regióne, otázky na telo kládli aj študenti Súkromnej strednej odbornej školy podnikania vo Zvolene.
 
Študenti teraz majú možnosť vytvoriť za každú školu maximálne 3 súťažné štvorčlenné družstvá, ktoré budú vypracovávať súťažný projektový zámer. 

Termín jeho odoslania na adresu Úradu vlády SR je 31.december 2018. 
Krupina
Projekty bude posudzovať odborná porota zložená zo zástupcov Úradu vlády SR, Centrálneho koordinačného orgánu Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu a jednotlivých riadiacich orgánov operačných programov, ktorá určí umiestnenie na prvých troch miestach. Súťaží sa o zaujímavé a hodnotné ceny – tak pre školy, ako aj pre študentov,  členov víťazných tímov.
 
Pre školy :
1.cena -  tovar podľa potrieb školy v hodnote 10.000,- €
2.cena -  tovar podľa potrieb školy v hodnote  8.000,- €
3.cena -  tovar podľa potrieb školy  v hodnote  6.000,- €
 
Každý člen víťazného tímu získa:


1.cena - Smart Tv 4K Ultra
2.cena - Notebook  a balík Microsoft Office 2016:
3.cena - Tablet 
 
Členom víťazných tímov budú výhry odovzdané osobne počas slávnostného vyhlásenia výsledkov v Bratislave do konca marca budúceho roka. 
 
Všetky podstatné informácie sú zverejnené na portáli Eufondy.sk: http://www.partnerskadohoda.gov.sk/roadshow-2018-dokumenty/

Skočiť na hlavné menu