Roadshow 2018 štartuje už po štvrtý raz


Dátum: 28.09.2018

Obrázok k aktualite Roadshow 2018 štartuje už po štvrtý raz
Úrad vlády SR ako realizátor komunikačných a informačných aktivít o čerpaní štrukturálnych fondov pripravil na mesiac október až december 2018 opäť zaujímavú súťaž pre študentov tretích ročníkov stredných škôl pod názvom Roadshow 2018.  Jej cieľom je priblížiť mladým ľuďom  tematiku  podpory z Európskych štrukturálnych a investičných fondov, financovania rôznych  projektov   a ponúknuť im možnosť pripraviť konkrétny projektový zámer na základe skutočných potrieb  regiónu a reálnych možností jednotlivých operačných programov.

V októbri zavíta  Roadshow 2018 na stredné školy v dvadsiatich mestách Slovenska  -  už v pondelok 1. októbra 2018 štartuje  súťaž v Seredi. V ďalších dňoch   pokračuje v mestách: Senec, Pezinok, Bytča, Martin, Sučany, Krupina, Banská Štiavnica, Banská Bystrica, Zvolen, Handlová, Kremnica, Lučenec, Rimavská Sobota, Hnúšťa, Jelšava, Rožňava,  Spišská Nová Ves, Krompachy  a  Veľké Kapušany . Spolu tridsať jeden škôl!
Podrobný  harmonogram podujatia a návštev škôl je zverejnený na www.eufondy.sk .

Podujatie bude pozostávať z informačného stretnutia a  prezentácie, počas ktorej sa študenti budú mať možnosť oboznámiť s princípmi čerpania fondov, ako aj s konkrétnymi informáciami o operačných programoch. Lektori Úradu vlády SR vysvetlia súťažné zadanie, teda vypracovanie projektového zámeru. Študenti budú mať možnosť vytvoriť za každú školu maximálne 3 súťažné štvorčlenné družstvá, ktoré budú vypracovávať súťažný projektový zámer. 

Termín jeho odoslania na adresu Úradu vlády SR je 31. december 2018.  Projekty bude posudzovať odborná porota zložená zo zástupcov Úradu vlády SR, Centrálneho koordinačného orgánu a jednotlivých riadiacich orgánov operačných programov, ktorá určí umiestnenie na prvých troch miestach. Súťaží sa o zaujímavé a hodnotné ceny – tak pre školy, ako aj pre študentov,  členov víťazných tímov.

Pre školy :
1.cena -  tovar podľa potrieb školy v hodnote 10.000,- €
2.cena -  tovar podľa potrieb školy v hodnote   8.000,- €
3.cena -  tovar podľa potrieb školy  v hodnote  6.000,- €

Každý člen víťazného tímu získa:

1.cena - Smart Tv 4K Ultra
2.cena - Notebook  a balík Microsoft Office 2016:
3.cena - Tablet 

Členom víťazných tímov budú výhry odovzdané osobne počas slávnostného vyhlásenia výsledkov v Bratislave do konca marca budúceho roka.  Viac informácií o Roadshow 2018 na: www.eufondy.sk .

Skočiť na hlavné menu