Roadshow 2016


Dátum: 03.10.2016

Obrázok k aktualite Roadshow 2016
Úrad vlády SR ako realizátor komunikačných a informačných aktivít o čerpaní štrukturálnych fondov pripravil na mesiac október 2016 opäť zaujímavú súťaž pre študentov tretích ročníkov stredných škôl pod názvom Roadshow 2016. Jej cieľom je priblížiť mladým ľuďom problematiku financovania rozličných projektov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov a ponúknuť im možnosť pripraviť projektový zámer na základe skutočných potrieb  regiónu a reálnych možností jednotlivých operačných programov.
 
Roadshow 2016 zavíta do  18 miest Slovenska -  už v pondelok 3.októbra 2016 štartuje Roadshow 2016 v Lučenci  na Obchodnej akadémii, pokračuje v mestách ako Rimavská Sobota, Hnúšťa, Tisovec, Veľký Krtíš, Krupina, Topoľčany, Čadca, Turčianske Teplice, Považská Bystrica, ale aj Sabinov, Kežmarok, Revúca, Rožňava, Vranov Nad Topľou, Sobrance, Trebišov a končí sa 13.októbra 2016 vo Svidníku na Strednej. priemyselnej škole.    
Podujatie bude pozostávať z informačného stretnutia a prednášky, na ktorej sa študenti budú mať možnosť oboznámiť s princípmi čerpania fondov, ako aj s konkrétnymi informáciami o operačných programoch. Následne im lektori vysvetlia súťažné zadanie – simulované spracovanie projektového zámeru. Študenti budú mať možnosť vytvoriť za každú školu maximálne 3 súťažné štvorčlenné družstvá, ktoré budú vypracovávať súťažný projektový zámer.  Termín jeho odoslania na adresu Úradu vlády SR je 31.12.2016 Práce bude posudzovať odborná porota zložená zo zástupcov Úradu vlády SR, Centrálneho koordinačného orgánu a jednotlivých riadiacich orgánov operačných programov.
 
Pre víťazov ako jednotlivcov, ale aj pre školy sú pripravené zaujímavé hodnotné ceny:
      

Pre školy *:
 
1.cena  Tovar v hodnote 10.000,- €
2.cena-  Tovar v hodnote  8.000,- €
3.cena-  Tovar v hodnote  6.000,- €
 
 
Každý člen víťazného tímu **:
*Výhry tovarového charakteru zadefinujú víťazné školy najneskôr do 15 pracovných dní odo dňa oznámenia výsledkov organizátorom. Výhry tovarového charakteru budú odovzdané víťazom po ukončení verejného obstarávania, najneskôr do konca júna 2017.
 
**Členom víťazných tímov budú výhry odovzdané osobne počas slávnostného vyhlásenia výsledkov v Bratislave najneskôr do 28. februára 2017
Štatút súťaže Roadshow

 
PONDELOK, 3.10.   8:00 8:50 Lučenec Obchodná akadémia
12:15 13:00 Lučenec Súkromné gymnázium
UTOROK, 4.10. 8:00 8:50 Rimavská Sobota Gymnázium I.K.
12:15 13:00 Rimavská Sobota Obchodná akadémia
STREDA, 5.10. 8:00 8:50 Hnúšťa Gymnázium M.H.
12:15 13:00 Tisovec Evanjelické gymnázium
ŠTVRTOK, 6.10. 7:20 8:00 Veľký Krtíš Gymnázium A.H.Š.
12:15 13:00 Krupina M. R. Štefánika 8
         
PONDELOK, 10.10. 8:00 8:50 Topoľčany Súkromné konzervatórium
12:15 13:00 Topoľčany Obchodná akadémia
UTOROK, 11.10. 8:00 8:50 Čadca Obchodná akadémia
12:15 13:00 Čadca SOŠ technická
STREDA 12.10. 8:00 8:50 Turčianske Teplice Spojená škola-Gymnázium
12:15 13:00 Turčianske Teplice Pedag.a sociál.akadémia
ŠTVRTOK, 13.10. 8:00 8:50 Považská Bystrica Obchodná akadémia
12:15 13:00 Považská Bystrica Stredná zdravot. škola
         
PONDELOK, 3.10. 8:00 8:50 Sabinov Gymnázium A. Prídavka
12:15 13:00 Sabinov Spojená škola - SOŠ
UTOROK, 4.10. 8:00 8:50 Kežmarok Stredná odborná škola
12:15 13:00 Kežmarok Hotelová akadémia
STREDA, 5.10. 8:00 8:50 Revúca Gymnázium M.K.
12:15 13:00 Revúca Prvé slov.lit.gymnázium
ŠTVRTOK, 6.10. 8:00 8:50 Rožňava Gymnázium P. J.Šafárika
12:15 13:00 Rožňava Obchodná akadémia
         
PONDELOK, 10.10. 8:00 8:50 Vranov nad Topľou Gymnázium
12:15 13:00 Vranov nad Topľou SOŠ drevárska
UTOROK, 11.10. 8:00 8:50 Sobrance Gymnázium
12:15 13:00 Sobrance SOŠ obchodu a služieb
STREDA, 12.10. 8:00 8:50 Trebišov Gymnázium
12:15 13:00 Trebišov Cirkevné gymnázium
ŠTVRTOK, 13.10. 8:00 8:50 Svidník Spojená škola - OA
12:15 13:00 Svidník Str. priemyselná škola
 

Skočiť na hlavné menu