RIMAVSKÁ SOBOTA: Mesto vybuduje a obnoví chodníky k rómskemu sídlisku za viac ako 520-tisíc eur


Dátum: 31.03.2021

Obrázok k aktualite RIMAVSKÁ SOBOTA: Mesto vybuduje a obnoví chodníky k rómskemu sídlisku za viac ako 520-tisíc eur

Výstavba a rekonštrukcia chodníkov a výstavba osvetlenia v meste Rimavská Sobota je názov projektu, ktorý sa zaoberá rekonštrukciou existujúcich chodníkov pre peších a rieši aj dobudovanie nových chodníkov spolu s vybudovaním nového verejného osvetlenia. Ako pre agentúru SITA uviedla vedúca odboru rozvoja mesta Eva Muráriková, pôjde o riešenie chodníka a osvetlenia vedených od sídliska obývaného rómskou menšinou popri Dúžavskej ceste v rámci sociálnej mobility a integrácie obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít (MRK). Celkový rozpočet projektu je 520 735,57 eura.

Zámerom mesta je prepojiť sídlisko Dúžavská cesta s inštitúciami, ktorých dostupnosť je pre MRK dôležitá, ako okresný úrad, základná škola, zdravotné stredisko, polícia, stredná škola, priemyselná zóna. „Cieľom je aj zvýšenie bezpečnosti chodcov, ktorí doteraz používali na peší prechod medzi sídliskom a mestom len okraje cestnej komunikácie,“ doplnila vedúca.

„Mestu Rimavská Sobota bol schválený nenávratný finančný príspevok vo výške 494 698,79 eura, kofinancovanie z rozpočtu mesta vo výške 5 % predstavuje 26 036,78 eura,“ konkretizovala Muráriková s tým, že na akciu je vyhlásené verejné obstarávanie. „Pokiaľ všetky administratívne procesy prebehnú podľa navrhovaného časového harmonogramu, stavebné práce by sa mali začať v júni 2021,“ doplnila vedúca.

Na chodník popri Dúžavskej ceste nadväzuje rekonštrukcia chodníka popri ceste P. Hostinského. Dobudovaním chodníka a rekonštrukciou existujúceho vznikne komplexná dopravná infraštruktúra pre chodcov. Nové osvetlenie sa buduje pri novovybudovanom chodníka od sídliska obývaného rómskou menšinou a súčasťou je aj rekonštrukcia verejného osvetlenia v nevyhnutnom rozsahu z dôvodu rozšírenia chodníka.

„Celková dĺžka rekonštruovanej časti chodníka, kde dôjde len k zmene asfaltového krytu za zámkovú dlažbu, je 510 metrov. Celková dĺžka rekonštruovanej časti chodníka, kde dochádza k vybúraniu celého chodníka a k vybudovaniu nového, je 850 metrov. Nová časť chodníka vedeného popri Dúžavskej ceste bude 980 metrov,“ popísala Muráriková.

Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu