Richard Raši začal s kontrolami plnenia Akčného plánu, navštívi všetky riadiace orgány


Dátum: 20.09.2018

Obrázok k aktualite Richard Raši začal s kontrolami plnenia Akčného plánu, navštívi všetky riadiace orgány
Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu  Richard Raši dnes na ministerstve hospodárstva odštartoval sériu kontrol, ktoré sú zamerané na plnenie Akčného plánu na stransparentnenie a zjednodušenie eurofondov. Skontroluje aj zazmluvňovanie, vypisovanie výziev a čerpanie.
 
Vicepremiér Richard Raši v nasledujúcich týždňoch navštívi jednotlivé ministerstvá, aby zistil ako pokračujú v plnení akčného plánu, ktorý výrazne napomáha pri zjednodušovaní  implementácie eurofondov.
 
„Budeme kontrolovať čerpanie eurofondov a napĺňanie akčného plánu, zavádzame aj uplatňovanie čo najtransparentnejšieho prístupu do celého procesu. Plnenie akčného plánu sme najskôr urobili na administratívno - expertnej úrovni u nás na úrade a príslušných riadiacich orgánoch a sprostredkovateľských orgánoch,“ vyjadril sa Richard Raši. Dodal tiež, že akčný plán je mechanizmom na zrýchlenie čerpania.
 
Vicepremiér dnes osobne vykonal kontrolu časti Operačného programu Výskum a inovácie, pre ktorý je ministerstvo hospodárstva sprostredkovateľským orgánom.
 
„Ministerstvo hospodárstva priebežne plní ukazovatele záväzného plánu OP VaI, ktoré sú v jeho gescii a realizuje všetky opatrenia pre efektívnu a plynulú implementáciu aktivít zameraných na podporu inovácií podnikateľského prostredia,“ povedal R. Raši. Zároveň dodal, že v zmysle pravidiel Európskej komisie je za kontrahovanie a čerpanie a vyhodnocovanie projektov je plne zodpovedný riadiaci alebo sprostredkovateľský orgán a náš úrad mu je iba nápomocný.
 
Vicepremiér ocenil viaceré aktivity a opatrenia ministerstva hospodárstva. Medzi ne patrí aj zjednodušené vykazovanie výdavkov, vďaka ktorému podnikatelia nie sú povinní vykazovať nepriame (režijné) výdavky súvisiace s realizáciou projektu, ako napríklad cestovné náklady, telekomunikačné poplatky a energie. Ministerstvo hospodárstva ako prvý riadiaci orgán tiež zaviedlo možnosť elektronického predkladania žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Aby sa zvýšil počet elektronicky predložených žiadostí, rezort vytvoril inštruktážne video.
 
 
„Osobitne oceňujem najmä dve špeciálne výzvy z dielne ministerstva hospodárstva, zamerané na podporu malých a stredných podnikov z najmenej rozvinutých okresov. V rámci jednej výzvy vyčlenili 50 miliónov eur a v rámci druhej  10 miliónov eur. Ministerstvo hospodárstva tiež zvýhodňuje projekty predložené z najmenej rozvinutých okresov prostredníctvom  bodového zvýhodnenia a  zvýšenej intenzity pomoci o 15 percent,“ dodal R. Raši.
 

Skočiť na hlavné menu