Riadne zasadanie Pracovnej komisie pre koordináciu a zabezpečenie synergických účinkov medzi EŠIF a ostatnými nástrojmi podpory EÚ a SR


Dátum: 08.11.2019

Obrázok k aktualite Riadne zasadanie Pracovnej komisie pre koordináciu a zabezpečenie synergických účinkov medzi EŠIF a ostatnými nástrojmi podpory EÚ a SR
Riadne zasadanie Pracovnej komisie pre koordináciu a zabezpečenie synergických účinkov medzi EŠIF a ostatnými nástrojmi podpory EÚ a SR sa uskutoční 8. novembra 2019 o 10.00 hod. v zasadačke Londýn (poschodie 2.B) na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, Štefánikova 15, Bratislava
Skočiť na hlavné menu