Riaditelia zodpovední za kohéznu politiku rokovali v Bukurešti o jej nastavení


Dátum: 18.03.2019

Obrázok k aktualite Riaditelia zodpovední za kohéznu politiku rokovali v Bukurešti o jej nastavení

Generálna riaditeľka sekcie Centrálny koordinačný orgán (CKO) Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Denisa Žiláková sa v Bukurešti zúčastnila na stretnutí generálnych riaditeľov zodpovedných za eurofondovú politiku. Cieľom bolo diskutovať o politike súdržnosti ako o politickej priorite pre rokovania v súvislosti s viacročným finančným rámcom na roky 2021 – 2027.

Jednou z diskutovaných tém boli poučenia z programového obdobia 2014 – 2020, ktoré by mohli viesť k zlepšeniu procesu programovania eurofondovej politiky na roky 2021 – 2027. „Silnejšia strategická orientácia pomohla dosiahnuť lepšie výsledky. Na druhej strane, zavedenie týchto nových prvkov spolu s neskorým schválením legislatívnych predpisov viedli k oneskoreniu začiatku implementácie. Pre efektívny proces programovania je nevyhnutné skoré schválenie legislatívy, ktorá bude jednoduchá a flexibilná“ uviedla generálna riaditeľka Denisa Žiláková.

V súvislosti s témou prípravy budúceho obdobia Slovensko podporuje koncentráciu na menší počet cieľov kohéznej politiky. Nestotožňuje sa však s tým, aby európska legislatíva stanovila povinné ohraničenia alebo povinné minimálne limity pre jednotlivé tematické ciele, či eurofondy. Takéto obmedzenie v eurofondovej politike nefunguje a potláča územný rozmer. „Preto v kontexte rokovaní o tematickej koncentrácii budeme prísnejšie požadovať, aby naše argumenty a požiadavky na zvýšenie flexibility boli dostatočne zohľadnené,“ dodala na záver generálna riaditeľka sekcie CKO.


Skočiť na hlavné menu