Riadiaci orgán programu spolupráce s Maďarskom odíde k susedom


Dátum: 08.06.2016

Obrázok k aktualite Riadiaci orgán programu spolupráce s Maďarskom odíde k susedom
Pôsobnosť riadiaceho orgánu pre Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko na roky 2014 - 2020 prejde z ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka na Úrad predsedu vlády Maďarska. Slovenský agrorezort bude pre program spolupráce národným orgánom s úlohami kontroly. Z ministerstva financií sa k susedom zároveň presunú funkcie a úlohy orgánu auditu a certifikačného orgánu pre program.

(SITA) - Pôsobnosť riadiaceho orgánu pre Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko na roky 2014 - 2020 sa presunie z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na Úrad predsedu vlády Maďarska. Slovenský agrorezort bude pre program spolupráce národným orgánom s úlohami kontroly. K susedom zároveň prejdú funkcie a úlohy orgánu auditu a certifikačného orgánu pre tento program, a to z Ministerstva financií SR na Generálne riaditeľstvo pre audit európskych fondov a Štátnu pokladnicu Maďarska. Vláda v tejto súvislosti v stredu schválila modifikáciu vykonávacích ustanovení programu Interreg V-A SR - Maďarsko a určenie funkcií ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a ministerstva financií v rámci cieľa Európska územná spolupráca v programovom období 2014 - 2020.

"Hlavným dôvodom modifikácie vykonávacích ustanovení programu je snaha zabezpečiť správnu implementáciu programu po praktickej aj právnej stránke," informovalo ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Umiestnenie spoločného technického sekretariátu v rámci Úradu Széchenyiho programu ako neziskovej organizácie v Maďarsku a riadiaceho orgánu programu v rámci agrorezortu na Slovensku spôsobovalo problémy už pri príprave zmluvných vzťahov oboch inštitúcií. "Z tohto pohľadu je najlepším riešením umiestniť riadiaci orgán, ako aj spoločný technický sekretariát v jednej krajine. Uvedené riešenie uľahčí rozhodovanie, komunikáciu medzi danými inštitúciami, napomôže celkovej implementácii programu," uviedlo ministerstvo.

Na umiestnení riadiaceho orgánu programu v Maďarsku sa predtým dohodli zástupcovia oboch strán v Budapešti a následne v Bratislave. "Doterajšia úzka spolupráca pri príprave programu a programových dokumentov bude naďalej pokračovať tak, aby sa zabezpečila úspešná implementácia programu v Slovenskej republike a v Maďarsku," dodal agrorezort.

Vláda potvrdila ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka ako riadiaci orgán pre programy spolupráce Interreg V-A SR - Česká republika a SR - Rakúsko. Ako národný orgán bude pôsobiť popri programe s Maďarskom aj pre programy spolupráce s Poľskom a spoločne s Maďarskom, Rumunskom a Ukrajinou.

Program Interreg V-A SR - Maďarsko 2014 - 2020 má alokovaných zo zdrojov EÚ 155,81 mil. eur a zo štátneho rozpočtu 8,48 mil. eur. Podobný program spolupráce s ČR má vyčlenené prostriedky EÚ vo výške 90,14 mil. eur a na domáce spolufinancovanie 6,69 mil. eur a program spolupráce s Rakúskom 75,89 mil. eur z EÚ a 4,65 mil. eur zo zdrojov štátu.


Skočiť na hlavné menu