Rezorty vyčlenili zo zdrojov EÚ na boj s energetickou krízou cez miliardu eur, štát môže na to použiť 1,45 miliardy eur


Dátum: 28.12.2022

Obrázok k aktualite Rezorty vyčlenili zo zdrojov EÚ na boj s energetickou krízou cez miliardu eur, štát môže na to použiť 1,45 miliardy eur
Na zmiernenie následkov energetickej krízy uvoľnili ministerstvá z nevyčerpaných eurofondov dobiehajúceho programového obdobia 2014 až 2020 zatiaľ 1,056 miliardy eur z celkovej možnej sumy 1,45 miliardy eur na tento účel. Podpora z týchto prostriedkov na financovanie zvýšených cien energií bude určená pre zraniteľné domácnosti a malé a stredné podniky.
 
Podľa Ministerstva financií SR náklady za zraniteľné domácnosti budú uhrádzať priamo dodávatelia, resp. distribútori energií, keďže vláda rozhodla zastropovať ich ceny pre domácnosti. Financovanie zvýšených nákladov na prevádzku malých a stredných podnikov bude zabezpečené cez schémy štátnej pomoci Ministerstva hospodárstva SR. Pri naplnení oprávnenosti podľa podmienok Európskej komisie pre rámec implementácie Safe-Care pôjdu tieto peniaze zo zdrojov Európskej únie. Schválenie a zverejnenie legislatívy v Úradnom vestníku EÚ sa očakáva začiatkom roka 2023.
 
Viac ako miliardu eur z prostriedkov EÚ na boj s vplyvmi energetickej krízy vyčlenilo sedem ministerstiev ako riadiace, resp. sprostredkovateľské orgány v štyroch operačných programoch. Z programu Integrovaná infraštruktúra je uvoľnených 431 miliónov eur, z programu Kvalita životného prostredia 388 miliónov eur, z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) 189 miliónov eur a z programu Ľudské zdroje 48 miliónov eur. Návrh na riešenie dopadov energetickej krízy prostredníctvom eurofondov programového obdobia 2014 až 2020 a rámec implementácie schválila vláda 14. decembra.
 
Ministerstvo životného prostredia SR a Slovenská agentúra životného prostredia poskytli na financovanie energokrízy najvyššiu sumu, a to 388 miliónov eur z programu Kvalita životného prostredia. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyčlenilo vyše 305 miliónov eur, z toho cez 155 miliónov eur z IROP-u a ďalších 150 miliónov eur z programu Integrovaná infraštruktúra. Ministerstvo dopravy a výstavby SR dalo k dispozícii viac ako 206 miliónov eur a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR takmer 75 miliónov eur z programu Integrovaná infraštruktúra. Ministerstvo vnútra SR prispelo sumou 48 miliónov eur z programu Ľudské zdroje, Ministerstvo kultúry SR cez 18 miliónov eur a Ministerstvo zdravotníctva SR skoro 15,5 milióna eur z IROP-u.
 
Podľa návrhu Safe-Care je na opatrenia proti energetickej kríze možné vyčleniť maximálne 10 % národnej alokácie eurofondov, obdobie oprávnenosti je od 1. februára 2022 do 31. decembra 2023. Uvoľnenie zvyšného možného objemu nevyčerpaných zdrojov EÚ na tento účel, teda 395,5 milióna eur, majú ministerstvá posúdiť na základe toho, či sú vysoko rizikové z pohľadu naplnenia ročného záväzku čerpania, resp. využitia do konca roka 2023. Musia zanalyzovať komplexne jednotlivé projekty pre možnú akumuláciu dodatočného objemu.
 
Zdroj:SITA

Skočiť na hlavné menu