Rezort školstva navyšuje financie na vedu a výskum na zníženie dopadov koronakrízy


Dátum: 22.01.2021

Obrázok k aktualite Rezort školstva navyšuje financie na vedu a výskum na zníženie dopadov koronakrízy
Rezort školstva z dôvodu vysokého záujmu zo strany žiadateľov navýšil o 20 000 000 Eur finančnú alokáciu výzvy zameranej na mobilizáciu a využitie potenciálu výskumných inštitúcií pri boji proti pandémii vyvolanej ochorením COVID-19 a znižovanie negatívnych následkov pandémie.

Ministerstvo školstva považuje oblasť pomoci boja proti pandémii koronavírusu za mimoriadne dôležitú. Cielené a efektívne využitie prostriedkov z Európskej únie môže byť účinným nástrojom v boji s koronavírusom. V auguste 2020 preto rezort školstva v reakcii na krízovú situáciu vyhlásil výzvu zameranú na mobilizáciu a využitie potenciálu výskumných inštitúcií pri boji proti pandémii vyvolanej ochorením COVID-19 a znižovanie negatívnych následkov pandémie.

Subjekty zo všetkých sektorov (VŠ, podnikatelia, neziskové organizácie, verejné výskumné organizácie, SAV) mohli žiadať o nenávratný finančný príspevok najmä v týchto oblastiach:

  • prevencia a ochrana pred infekciou spôsobenou koronavírusom (budúce vlny a rok 2021)
  • zdravotnícke/hygienické technológie na diagnostiku a terapiu pacientov
  • diagnostika a testovanie
  • terapia, vakcíny, lieky
  • sledovacie a monitorovacie zariadenia na bezpečnosť pracovníkov v prvej línii
  • smart technológie a mnohé iné relevantné aktivity.

Kompletné informácie o výzve nájdete tu:

https://www.opvai.sk/vyzvy/m%C5%A1vva%C5%A1-sr/dopytovo-orientovane-projekty/opii-vadp202094-01/

Pozitívnou správou je vysoký záujem zo strany žiadateľov o túto výzvu, preto rezort školstva navýšil jej alokáciu o 20 000 000 Eur. Navýšením finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ sa umožní realizácia vyššieho počtu kvalitných projektov. 

Ministerstvo školstva tak vyčlenilo spolu až 100 000 000 eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII) na podporu projektov v oblasti vedy a výskumu, ktoré sú zamerané špeciálne na pomoc v boji proti pandémii COVID-19.


Skočiť na hlavné menu